Ko se smije lijepoj Kameli?

Autorica: Sanja Seferović Drnovšek
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: Decembar, 2022.
Jezik: Bosanski
Format: A4
Obim: 64 strane
Povez: Tvrdi, kolor štampa
Likovna oprema: Lara Dorin
ISBN 978-9926-30-001-2
Prodajna cijena 15,00 €
Popust

Podstaknuta odličnim prijemom i očiglednim uspjehom svoje prve slikovnice Treba li bumbar Zii naočale, Sanja Seferović Drnovšek se upustila u još jednu avanturu duha, napisala novu, simpatičnu i poučnu priču. Ovaj put, riječ je o kamili, koja se u priči zove Kamela i koja želi putovati i upoznavati svijet. 

Prema riječima autorice, napisana je da bi djeca uživala u doživljaju čitanja teksta i u ilustracijama slikovnice, u saznanjima o prirodi i društvu koje ih okružuje, sa odgojno obrazovnim ciljem afirmiranja moralnih vrijednosti u procesu formiranja vlastitog ponašanja. Predviđena je kao dodatna, vesela, lektira kojom se djeca postepeno osposobljavaju za samostalno čitanje uz pomoć roditelja, nastavnika i prijatelja. Vježbanka, didaktičko-radni materijal koji je prilog i ovoj njenoj slikovnici, kreirana je kao produžena nastavna aktivnost u skladu sa odgojno-obrazovnim ciljevima školskog obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.  

Ne sumnjamo – mali čitaoci će uživati u doživljaju čitanja pjesme, naučiće da kamile imaju važnu ulogu u prirodi, izražajnim, samostalnim čitanjem pjesme poistovjećivati se sa likovima u pjesmi, koji personificiraju odnose među ljudima. Na taj način će razumjeti da znanje o drugima i saosjećanje prema drugima afirmišu moralne vrijednosti međusobnog poštovanja i formiraju vlastito ponašanje u skladu sa njima.

Sve ovo, tim prije, jer i likovna oprema ilustratorice Lare Dorin savršeno pristaje uz priču, dajući joj poseban šarm i ljepotu.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.