Djeca su vojska najjača

Autor: Velimir Milošević
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: 2020.
Jezik: bosanski / srpski
Broj strana: 80
Uvez: Tvrdi
Likovna oprema: Tošo Borković
Prodajna cijena 10,00 €
Popust

Jedan od Miloševićevih tematskih krugova patriotske inspiracije posvećen je djeci, toj izvornoj snazi svijeta koja uvijek iznova osvaja nove prostore života. Miloševićeva pjesnička djeca uzlijeću u nebo budućnosti kao «vojska najjača», kao znamenje neuništivog života i trajne potrebe za ljubavlju i srećom. Slika djece u Miloševićevoj poeziji sažima sve boje i oblike, sve simbole i vrijednosne pretpostavke kojima su prožete Miloševićeve pjesme: djeca su i cvijeće zemlje, i ptice na nebu snova, i osmijeh vasione, i zalog buduće sreće. U njihovom životu prelama se sudbina svijeta, njegova živa hronika i vrijednosti na kojima počiva

Nikola Kovač

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.