Namještanje kruga

Autorica: Misera Suljić Sijarić
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: Decembar, 2022.
Jezik: Bosanski
Uvez: Tvrdi, mat plastifikacija
ISBN 978-9926-30-006-7
Prodajna cijena 14,00 €
Popust

Preporuka za zbirku priča Misere Suljić Sijarić Namještanje kruga

 

Misera Suljić – Sijarić, porijeklom iz Crne Gore, rođena je 1967. godine u Tutinu. Živi u Sarajevu i zaposlena je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, gdje joj rad sa njenim učenicima, iako ne baš lak i jednostavan, čini užitak i nezamjenljivo zadovoljstvo. Slobodne dane najradije provodi u Bihoru, na svojoj i muževljevoj očevini. Magistar je nauka – Metodike b/h/s jezika i književnosti. Bavi se naučnim i spisateljskim radom. Priče je objavljivala u časopisima i na portalima: Avlija, Almanah, Život, Bošnjačka riječ, Mostovi, Diwan, Konkursi regiona, Glas naroda, Balkanski književni glasnik. Predstavljena je u Leksikonu znamenitih Bošnjaka i zastupljena u više izbora i zbornika bosanskohercegovačke priče. 

         Namještanje kruga je prva njena nagrađena priča (2012) od strane časopisa Avlija iz Rožaja. Potom su uslijedila i druga priznanja i nagrade, za većinu njenih priča koje je slala na književne konkurse. Priča Krv za mlijeko (2013) vrlo je zapažena i objavljena u mnogim časopisima, dok pod naslovom Elminova mama (2014) na Planjaxovom konkursu za najbolju dječju i omladinsku priču u Bosni i Hercegovini ušla među prvih deset, Odabranik (2015) je osvojila Prvu nagradu Festivala priče – Bihor, Niska od sunčanih zrnaca (2016) Srebreno Planjaxovo peropriča Dvanaest dukata nagradu za autentično pripovijedanje na Festivalu priče – Bihor 2017, a priča Ćaćin sin Treću nagradu na istom Festivalu 2021. godine. Njena knjiga priča Niska od sunčanih zrnaca je 2016. nagrađena i podržana za izdavanje od Fondacije za izdavaštvo Federalnog ministarstva kulture i sporta BiH. Već nekoliko godina Misera Suljić – Sijarić radi i na jednom romanesknom zahvatu. Udata je i majka je dvoje djece.

                  Odabrane proze iz njene zbirke Namještanje kruga tematski su i sadržajno različite. Osim navedene, po kojoj čitav rukopis nosi naziv, ovdje susrećemo priče Odabranik, Kriva kruškaDvanaest dukata, Krv za mlijeko, Prosjakinja i drugekao i satire Haljina za nagrade, Majstori pera i Ćaćin sin. Duboko uronjene u tragičnu suštinu ljudskog bića, posebno ženskog, sve priče se reflektuju i na mikro i na makro planu, odnosno preko pojedinca i porodice na cijelu životnu sredinu i društvo uopšte. Tekstovi o životu su često uvjerljiviji od poimanja sâmog života. Iako je žena u najvećem broju tekstova u nukleusu zbivanja, počev od radosnih do najtragičnijih, priče u ovoj knjizi potvrđuju staru misao da je java fantastičnija od bilo kog literarnog sna.

                  Književna scena Bosne i Hercegovine, a i regiona, će pojavom ove knjige dobiti jedinstveno živo tkivo bošnjačke književnosti pisane iz opservativne i doživljajne perspektive žene, koje je bilo razasuto po različitim časopisima i portalima. Tkivo koje će svojom različitošću obrazovati jedinstvenu tematsko-motivsku cjelinu. Recipijenti lako mogu sagledati da je ova književnost opterećena istom sudbinom i usudom kojim su opterećene skoro sve književnosti našeg okruženja jer svaka na svoj način nosi istu muku življenja, postojanja i opstanka. Ova knjiga će čitaocima pomoći da na primijenjenoj ravni značenja upotpune i obogate cjelokupni književni kontekst Balkana. Sakupljene na jednom mjestu, priče iz zbirke Namještanje krugadobijaju svoje stvarne premise i poruke.

                  Profesorica i književnica Misera Suljić - Sijarić omogućila je čitalačkoj publici da uvidi koliko je biće bošnjačke književnosti, iz vizure žene, duboko uronjeno u mučne i mračne lagume života. Skoro sve priče u sebi nose snažni fakt, te se doimaju kao umjetnička vrijednost bazirana na kriterijumu istinitosti, odnosno vjerodostojnosti. 

                  Satkane različitim oblicima pripovijedanja, obično sa efektnim uvodom i još snažnijom poentom, u ovim pričama tretirano je tradicionalno ili savremeno shvatanje života i događaja koji su ga obilježili. Iako nijesu eksplicitno vremenski datirani određeni događaji opisani u njima, vrijeme fabule se prepoznaje. Njihove poruke se zasnivaju na humanističkom i etičkom odnosu prema životu. Tretman zla je dat u skladu sa odnosom prema Bogu, koji je uvijek moćan, uzvišen i iznad čovjeka. Vjera u njega omogućava da se lakše istrpi i preživi. Bog je prvo, stalno, posljednje i uvijek sigurno utočište u svim životnim okolnostima. Uostalom, zar i veliki Volter nije rekao: „Kad Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti“? Fenomen koji je posebno aktuelan u kulturi Balkana, ali i svih drugih tradicionalnih društava – kako pošto-poto obezbijediti muško potomstvo i produžiti lozu, obrađen je u priči čiji naslov predstavlja i naslovnu sintagmemu same zbirke.

            Najveći broj odabranih priča je nagrađen značajnim priznanjima na različitim konkursima kako u Bosni i Hercegovini, tako i okruženju. Rekonstruišući prošlost, ova autorka je uspješno sintetizovala poetološka načela svojih proza, čime je dotakla biće žene koje se mijenja sa vremenom, gradeći estetske, moralne i ljudske slike u ličnom ogledalu. 

 Pročitavši rukopis Misere Suljić – Sijarić Namještanje kruga, koji čitaocima otkriva neobičnu lepezu motiva i prizora iz naše ne toliko davne prošlosti, u kojem je književno obradila i uobličila kako srećne, tako i tragične trenutke u životu svojih junakinja – u najvećoj mjeri tradicionalnih Bošnjakinja, svesrdno ga preporučujem za štampu.

         

 

 U Podgorici, 18. maja 2021.                                                                   dr Sofija Kalezić

 

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.