Leptir i pelin

Autorica: Mediha Omerović Smajlović
Izdavač: Lijepa riječ Tuzla
Godina izdanja: decembar 2020.
Jezik: Bosanski
Broj strana: 176
Tvrdi uvez sa ukrasnom i pokaznom vrpcom
ISBN 978-9926-483-07-4
Prodajna cijena 18,00 €
Popust

Mediha OMEROVI SMAJLOVIĆ: LEPTIR I PELIN

(Recenzija)

Pjesnikinja Mediha Omerović Smajlović već naslovom zbirke nagovještava svijet svoje poezije, a to je svijet radosti i ljepota koje simbolizira leptir i svijet gorčina i tuga koje simbolizira pelin, to je svijet radosnih i nježnih, sjetnih i bolnih osjećanja, refleksija i slika kojima su izvor sjećanja na vlastiti minuli život, na bliske i drage ljude i njihove sudbine, na draga mjesta u kojima je ostavila dio sebe (Sarajevo, Višegrad) i koja je sa sobom odnijela u svijet kao težak, ali drag, prtljag u duši i u očima, koje su jedini „prostor“ u koji mogu stati cijela prošlost i sadašanjost, a da ima mjesta i za sve što će još vrijeme donijeti.

Medhija Omerović Smajlović voli formu rimovanog katrena i primenjuje je u pjesmama koje su bliske poetici naših pjesnika moderne, primjerice Muse Ćazima Ćatića, s tim  što su te pjesme također bliske i sevdalinci kao uzoru za njih, kako po motivima, tako i po tonu i leksici. 

Dijalog kao formu lirske pjesme  koristila je umješno u pjesmi Sin, jednoj od pjesama koje imaju jako izražen poučni karakter, pouka se proteže kroz cjelu pjesmu, a konačno je definirana u poenti u završnom stihu pjesme. Inače, ima i drugih pjesama u kojima je pjesnikinja izrazila životne poduke, a  u kojima je pouka data na manje upadljiv način, nisu napisane s ciljem davanja pouke.    

Slobodnu formu Mediha Omerović Smajlović je koristila u manjem broju kratkih pjesama. Omiljena forma joj je duga nerimovana pjesma. Za većinu dugih pjesama se može reći da su i po tematici i po poetici poeme, neke su vrlo bliske poemi. Te pjesme su bolji dio zbirke Leptir i pelin.

Kao što je raznolika formom, zbirka je je takva i po tematici a sastoji se od ljubavnih pjesama, pjesama sa motivima iz djetinjstva koje su bliske dječjoj pjesmi, elegija, opisnih pjesama u kojima je opis samo povod da se izraze osjećanja, doživljaj i refleksije, primjer je Sarajevska kiša, rodoljubivih i antiratnih pjesama u kojima je potresnim prizorima rata data tragična sudbina Bošnjaka i pjesnikinjin bol zbog njihova stradanja (Rastanak sa mamom, Daidži na Drini sudbina, Beba...)

Ton pjesama, shodno motivima kreće se od izrazito lirskog, u nježnim lirskim medaljonima koji se nalaze u nekim pjesmama, do dramatski potresnog u antiratnim poemama.

Iako u zbirci Leptir i pelinima pjesama bez kojih bi zbirka mogla biti, Leptir i pelinje zbirka koja će ostaviti dojam na čitaoce. Posebno je dojmljiva pjesma Rastanak sa mamom. To je pjesma zbog koje je vredilo objaviti zbirku. Lik majke, koja je svom dušom iskreno u vjeri i do samozaborava predana ljubavi prema porodici, po mom subjektivnom doživljaju i mišljenju, ide u pjesnički najbolje portretirane likove majke Bošnjakinje. To je pjesma kakva se rijetko odlomi od bića pjesnika i, jednom pročitana i doživljena, postane dio bića čitaoca. 

                                                                                                                               Zejćir Hasić                                                                                                                                                                                                                                     

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.