Korica za web.jpgKorica za web.jpg

Novinarstvo digitalnog doba - Kako sačuvati profesiju?

Autorica: Amela Delić Aščić
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: 2023.
Obim: 320 strana
Jezik: Bosanski
Uvez: Broširani, mat plastifikacija
ISBN 978-9926-30-007-4
Prodajna cijena 15,00 €
Popust

Iako bi samo prva četiri poglavlja bila dostatna kao teorijska analiza i knjiga za studente i istraživače medija i novinarstva, autorica u knjizi predstavlja i prilagođene rezultate svog doktorskog istraživanja o bosanskohercegovačkim medijima u digitalnom dobu. Ovo istraživanje predstavlja sveobuhvatnu, sistematičnu, metodološki izuzetno zasnovanu i kritički interpretiranu analizu medijskog okruženja, medijske situacije i medijskih narativa u Bosni i Hercegovini danas. Iako se na prvi pogled može činiti da će ono protokom godina knjigu na izvjestan način deaktualizirati, jer opisuje stanje bh. medija „ovdje i sada“ bez tog opisa i analize teorijski postulati iz prvog dijela knjige ostali bi bez svog ovaploćenja u praksi. Stoga je jako dobro da knjiga sadrži i empirijski dio, koji može poslužiti i kao primjer istraživačima kako se provodi odgovorno i sistematično istraživanje. 

Autorica u zaključnim razmatranjima ne daje konačne odgovore o promjeni forme i suštine novinarske profesije u online i digitalnom okruženju, nego više ukazuje na trendove i uočene pojave i fenomene, ostavljajući prostora za buduća promišljanja i istraživanja kojima je i sama, ovom knjigom, otvorila vrata. 

Knjiga autorice Delić izuzetno je sretan spoj dubinske teorijske analize i empirijskog istraživanja. Ona obiluje teorijskim stavovima, ali i ozbiljno istraženim praktičnim primjerima. Nastala je kao rezultat autoričinog sistematičnog, odgovornog i dubinskog pristupa materiji i rezultat je njenog širokog znanja u oblasti komunikologije. Takve knjige danas, u vremenu površne pažnje, površnih pristupa i površnih interpretacija posebno u komunikologiji i mediologiji, nisu česte. Ovo je knjiga s dubinom. Knjiga sa porukom. Knjiga sa poukom. I zasigurno jedan odličan udžbenik za studente komunikologije, novinarstva i mediologije. Autorici i izdavaččestitke na napornom i predanom radu da jedna ovakva knjiga ugleda svjetlo dana. Čitateljima poruka da se knjizi često vraćaju, jer će u svakom trenutku u njoj pronaći brojne razloge za to. Osobno, u ulozi recenzentice, dijelim svoju sreću i zadovoljstvo da sam je čitala među prvima. Zasigurno, čitat ću je i više od jednom. A kao odgovor na autoričino pitanje iz naslova: kako sačuvati profesiju? kazat ću: između ostalog, i ovakvim knjigama. 

Lejla Turčilo, prof. dr. 

Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Komunikologija 

 

 

Tekst autorice Amele Delić pod naslovom Novinarstvo digitalnog doba: kako sačuvati profesiju?, originalan je naučni rad, utemeljen je, kako sa stanovišta teorijsko-empirijskog istraživanja tako i sa stanovišta prezentacije dobijenih rezultata, na recentnoj metodologiji u društvenim, odnosno komunikološkim naukama. Čitatelju pruža enciklopedijski uvid u široki tematski i problemski spektar recentnih istraživanja i promišljanja problemskog područja dinamike novinarske epistemologije i prakseologije u mrežnom medijskom okruženju. Istovremeno, mapira, odnosno dijagnosticira aktuelno stanje u posebnom lokalnom bosansko-hercegovačkom društvenom, kulturalnom i infrastrukturnom medijskom ambijentu. Kada se objavi u formi knjige ovaj tekst će imati veliku praktičnu vrijednost, kako za studente komunikologije, medija i novinarstva tako i za sve praktičare u velikom broju informativnih mrežnih medija u Bosni i Hercegovini i regionu. 

 

Najil Kurtić, prof. dr.

 

Posebno veseli lakoća s kojom autorica prolazi kroz ključne teze ključnih autora o medijima. Amela Delić _pokazuje teorijsku dimenziju koja će u vremenu pred nama zaiskriti i knjigama oslobođenim potrebe da educiraju. Taj slobodniji pristup pokazat će nam dublju dimenziju znanja autorice ove knjige.  Knjiga je pisana pitko. I najsloženija razmišljanja autora kompliciranih teorija prikazana su plastično i prihvatljivo studentskoj ali i znanstvenoj populaciji. Knjiga je povremeno i svojevrstan kompendij najvažnijih stavova o medijima. Pristup i način elaboriranja postavljenih problema najavljuju ozbiljnost i temeljitost kako u pristupu educiranja budućih novinara, tako isto i ozbiljnost i dubinu teorijskih analiza Amele Delić.

 

Sead Alić, prof. dr.

 

&

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.