MARKETING U KONGRESNO-SAJAMSKOJ INDUSTRIJI

MARKETING U KONGRESNO-SAJAMSKOJ INDUSTRIJI

Autor: Vinko M. Ćuro; 422 stranice; Tvrdi uvez; Format B5; višebojna štampa
Prodajna cijena 35,00 €
Popust

 

Svoje bogato iskustvo u dosadašnjem radu, kao ekonomista, moderno

profilirani menadžer organizacije poslovanja i istaknuti poduzetnik, Vinko

Ćuro je proteklih više od dvadeset godina pretvorio u veoma atraktivnu,

jedinstvenu i korisnu knjigu „Marketing u kongresno-sajamskoj industriji“.

Ovaj pionirski rad na prostorima BiH i regije, na jednostavan i pristupačan

način promovira i afirmira kongresne i sajamske projekte i manifestacije,

kao značajno marketing sredstvo za pozicioniranje kompanija

na tržištu.

Sama ponuda najmanje „100 razloga“ zašto učestvovati, najmanje „100

savjeta“ za uspješno učešće, omogućava zainteresiranima pravilno učešće

i zapaženu promociju u sve bržem privrednom razvoju.

S obzirom da je i sam autor na početku svog rada, nastojeći da se ozbiljnije

bavi marketingom, tragao za literaturom koja bi mu bila korisna,

a u to vrijeme oskudna, ova knjiga predstavlja njegov nesebičan doprinos

organizatorima sajamskih manifestacija, ali i učesnicima sajma da na lakši

način spoznaju odnos marketinga i sajmova, te pospješe svoje vlastito poslovanje

i predstavljanje na tržištu.

Danas, u vrijeme ekonomske krize, sajmovi organizirani na perfekcionistički

način po uputama autora V. Ćure mogu uticati na ukupan društveni

ambijent, zapošljavanje stanovništva, razvoj novih ideja, prikupljanje

informacija, i na taj način omogućiti pozitivan ekonomski razvoj. Tako

organizirani sajmovi na izuzetno kvalitetnom nivou sigurno će mnogo doprinijeti

promociji svake zemlje, poboljšanju imidža i privlačenju investitora.

U današnjoj poslovnoj praksi, od izuzetnog je značaja autorovo shvatanje

nastupa na sajmu kao integralnog procesa niza poslovno-organizacijskih

funkcija sa više ciljeva: kvalitetne prezentacije, promocije, razmjene

znanja i informacija, istraživanja zahtjeva i potreba kupaca, komparacije

i određivanja novih cijena i susreta sa potencijalnim kupcima.

Ova knjiga je rezultat velikog iskustva autora i njegove predanosti

poslu kojim je odlučio da se studiozno bavi od svoje dvadeset druge godine

života, kako sam navodi u uvodnom izlaganju.

Knjiga je preglednošću i jasnoćom izražavanja autora pristupačna čitaocima.

Autor daje istorijski osvrt na nastanak sajmova i njegove vrste,

kako ih organizovati, osnovne pojmove i budućnost sajamske industrije.

Siguran sam da će ova publikacija bogate bibliografije predstavljati korisnu

literaturu za edukaciju u obrazovnim institucijama. Pored toga, smatram

da će ovo djelo izvanredno koristiti u svakodnevnom radu mnogim

menadžerima koji se bave sajamskim aktivnostima.

Sa zadovoljstvom preporučujem ovu knjigu svim zaintresiranim prije

svega, kao moderno marketinški struktuiran udžbenik, savremeni vodič

i savremeno dizajniran alat za unapređenje razvoja sajamskih djelatnosti.

Doc. dr Rusmir Sendić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH

.

 

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.