Antologija Bosanskohercegovačke priče za djecu i o djeci

Antologija Bosanskohercegovačke priče za djecu i o djeci

Autor: Rašida Kadrić
Izdavač: „Bosanska riječ“ Tuzla, 2011., 208 strana,
ISBN 978-9958-12-164-7
Prodajna cijena 12,00 €
Popust

 

Od trenutka kada je započela svoj umjetnički život, bosanskohercegovačka književnost za mlade razvijala se u specifičnim socijalnim i kulturnim prilikama i vremenu burnih historijskih događaja. Pisci rođeni u prvim decenijama XX stoljeća vraćaju se u svijet vlastitog djetinjstva (međuratni period sa svojim osobenostima i protivurječnostima) pa prve, intenzivne utiske i doživljaje umjetnički artikuliraju i realiziraju u kratkim narativnim formama. Pisci su sagledali djetinjstvo u kontekstu sveukupnih dešavanja, evocirali uspomene i djela bojili često sjetnim i nostalgičnim tonovima. Sve to nalazilo je izraz u pripovijetki realističke motivacije i različitog tematskog usmjerenja – priča s ratnom tematikom, veristička, socijalna (vezana za ruralnu i urbanu sredinu), školska i psihološka. U ovom ciklusu o djetinjstvu sreli su se dijete i strac, emocija i misao, radost i sjeta. Ovaj izbor pripovjedaka za djecu i o djeci ilustruje kako su narativne forme evoluirale od pedagoških tekstova, naslonjenih na folklornu književnu  tradiciju, do umjetničke pripovijetke, od zabavnog i poučnog štiva, u kojem je etičko bilo iznad estetskog, do književnoumjetnički vrijednih, antologijskih ostvarenja.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.