Higijena i zdravstvena ekologija

Higijena i zdravstvena ekologija

Autor: Fatima Jusupović – Budimka Novaković – Aida Rudić
Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla
Biblioteka: Udžbenici i priručnici
Težina: 400 gr
Opis: tvrdi povez, kolor štampa, mat plastifikacija
Strana: 176
Prodajna cijena 15,00 €
Popust

Ova knjiga načinjena je na osnovu nastavnog plana i programa koji zadovoljava potrebe predmeta Higijena i zdravstvena akologija, obuhvatajući područje koje se naglo razvija, a u tom području ovo sveobuhvatno štivo bit će veoma korisno kako za studente medicine, tako i za studente stomatologije, farmacije i fakulteta zdravstvenih studija. Bit će primjenljivo i na drugim fakultetima koji izučavaju Higijenu i zdravstevnu ekologiju  u okviru svojih nastavnih programa. Ovako koncipirana knjiga – praktikum može poslužiti i specijalizantima i drugim profesionalcima, te za proširenje znanja širih narodnih masa kao i svih onih koji u okviru svog profesionalnog opredjeljenja prenose znanje drugima, kao i za sve one koji na bilo koji način i u bilo kojem obimu izučavaju ovu oblast.  Svi aspekti životne sredine: kontrola zdravstvene ispravnosti vode, prečišćavanje (kondicioniranje) vode, mikroklimatska mjerenja, identifikacija i praćenje aerozagađenja, mjerenje jonizujućeg zračenja, kontrola higijenske ispravnosti namirnica, planiranje i ispitivanje ishrane i uhranjenosti, higijena škola, bolnica i instrumenti za terenski rad, daju posebno obilježje ovom štivu koje toplo preporučujemo.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.