Atlas ultrazvučne dijagnostike abdomena

Autorica: Slavica Beneš Mirić
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: Decembar, 2022.
Format: A4
Obim: 400 strana
Jezik: Hrvatski
Uvez: Tvrdi, mat plastifikacija
ISBN 978-9926-483-96-8
Prodajna cijena 75,00 €
Popust

Prof. dr.sc. Slavica Beneš Mirić, dr.med. spada u generaciju doktora koji su imali sreću da budu sudionici rađanja i brzog razvoja jedne dijagnostičke metode koja je potpuno promijenila koncept dijagnostičkog pristupa pacijentu i omogućila procjenu strukture unutrašnjih organa čovjeka. Autorica je hrabro odbila prve sumnje o vrijednosti ultrazvučne dijagnostike. Uporno se zalagala da sa svojim rezultatima u praksi, ali i sa svojim prvim publikacijama i naučno dokazanim činjenicama, te slikovnim prikazima, uvrsti ultrazvučnu dijagnostiku u osnovne i neophodne metode u radiologiji i svim drugim kliničkim disciplinama.

Tačna i brza dijagnostika uzroka bolesti abdomena bili su uvijek izazov za medicinske radnike zbog komplikovanih bliskih anatomskih i funkcionalnih veza različitih organskih struktura u intraabdominalnom prostoru. Pravi odgovor za navedeni izazov autorica je dala u svojim dosadašnjim publikacijama sa svim dokazima i teorijskim objašnjenjima o vrijednostima ultrazvučne dijagnostike abdomena.

Drugo, dopunjeno i prerađeno, izdanje Atlasa ultrazvučne dijagnostike abdomena predstavlja izvanredno, veliko životno djelo i klasični sveobuhvatni pristup jednom važnom segmentu cjelokupne medicine. Atlas je pravi dokaz da su istraživanje, praksa i edukacija povezani. Atlas je prije svega nezamjenjiva pomoć u praksi, jer daje odgovore za skoro sve dijagnostičke dileme praktičnog ultrasoničara.

Način kako su predstavljene organske strukture na ultrazvučnoj slici, ali i crtežima različitih

presjeka organa i topografskih odnosa imaju osobine anatomskog atlasa. Vizuelnim stvaranjem

trodimenziolnog pogleda intrabdominalni prostor postaje odličan edukativni materijal u studentskoj,

postdiplomskoj i kontinuiranoj nastavi. Dodatna klinička objašnjenja prikazanih promjena

dopunjuju i povećavaju naučni značaj ovog atlasa, a mogu potaknuti i nove projekte istraživanja

u oblasti ultrazvučne dijagnostike.

Sve čestitke za prof. dr. sc. Slavicu Beneš Mirić, dr. med. za savršeno djelo iza kojeg stoji ogroman

trud, znoj, neprospavane noći i dileme, ali i velika želja koja se napokon i ostvarila.

 

Prof.dr.sc. Muharem Zildžić, dr.med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog,

Redovni profesor Interne i Porodične medicine,

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

Član Medicinske akademije Bosne i Hercegovine

 

Atlas ultrazvučne dijagnostike abdomena sastoji se od 993 ultrazvučne slike s odgovarajućim skicama. Na ovaj način koncipiran atlas je savršeno štivo za ljekare primarne zdravstvene zaštite u procesu dijagnosticiranja bolesti abdomena. Posebno je značajano kod urgentnih stanja gdje “zlatni sat” u dijagnostici može predstavljati spašavanje života. Imati “mali CT” u prvom kontaktu s pacijentom znači postavljati dijagnozu u istom momentu s kliničkom slikom i pregledom pacijenta. Ne treba čekati nalaze pretraga medicinske radiologije, te se mogu izbjeći skupe dijagnostičke metode pregleda.

Ovaj atlas je jedinstven, originalan, spaja edukaciju s praksom. Obilje ultrazvučnih slika sa skicama odličan su materijal za početnika, ali i za onog koji svakodnevno godinama radi u dijagnostici, kad treba dodatnu informaciju i pomoć.

Terminologija se bazira na ehogenosti tkiva koja je povezana s nastajanjem UZ slike. Atlas omogućuje da govorimo istim jezikom na čitavom planetu i da se lahko razumiju i prenose informacije drugim dijagnostičarima o stanju pacijenta u bilo kom dijelu svijeta. Ovaj Atlas ultrazvučne dijagnostike abdomena u urgentnim stanjima je neophodan.

 

Prof.dr.sc. Nizama Salihefendić, dr.med.

Specijalist urgentne medicine,

Vanredni profesor Katedra: Anestezija i Reanimacija,

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

Privatna ordinacija Medicus A, Gračanica

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.