Knjiga snovidna

Knjiga snovidna

Autor: Živko Avramović
Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla
Biblioteka: Savremena poezija
Težina: 150 gr
Cijena: 8 EUR
Opis: tvrdi povez, mat plastifikacija
Strana: 80
Prodajna cijena 8,00 €
Popust

Najnoviji pesnički rukopis izrazitog liričara Živka Avramovića oslanja se na neke poetičke osobenosti koje su odlikovale njegove prethodne knjige, ali donosi i novine koje karakterišu njegove nove i najnovije pesme. Ono panteističko osećanje sveta koje je odlikovalo njegove rane pesme vidljivo je i u ovim stihovima na jedan pročišćen, smiren i sameren način. Avramović se trudi (i u dobroj meri uspeva) da u novim pesmama utaži onu raspevanu pagansku energiju koja je od samog početka bila važno svojstvo njegovog pevanja. I najzad, uspeo je da u ovom rukopisu vaspostavi željeni sklad, da se oslobodi viška metaforičnosti, da pesmama podari refleksivnu dubinu i drugačiji melodijski sklop. Sve ovo učinilo je njegovu najnoviju knjigu zrelim pesničkim ostvarenjem koje rečito govori o novim stvaralačkim mogućnostima ovoga pesnika. A to je, razume se, svojstvena lirska obnova pesnika Živka Avramovića. Avramović je svoju najnoviju knjigu pesama iz tematskih i suštinskih razloga podelio na pet lirskih krugova. Lirski krugovi su koncipirani uglavnom kao lirske celine koje tako u nizu čine konstrukciju Avramovićeve pesničke građevine. Ima u novim pesmama Živka Avramovića poniranja u životno i suštinsko, u nepostojano i prolazno, u duhovno i večno. Ima stalnog traganja za lepotom i smislom postojanja i nekog pritajenog žala za minulim. Pesnik Avramović opsednut je magijom nastanka slike, neponovljivim čudom likovnosti, pa otuda i njegovi pesnički razgovori sa slikama i slikarima. Njega, takođe, zaokuplja zagonetka nastanka pesme, taj tvorački čin koji rađa duhovno i umetničko delo, pa iz toga proističu njegovi pesnički dijalozi sa živim i mrtvim pesnicima, duboka potreba za sabratstvom po sudbini. Mnogobrojne su teme koje zaokupljaju ovog pesnika, široki su duhovni prostori koje želi da dosegne, velika je unutarnja potreba da se imaginativno približi božanskom, a da istovremeno svedoči o niskom i efemernom. Avramovićevi stihovi su muzikalni, u njima postoji nešto iskonsko i pagansko i iznad svega životno. Živko Avramović je pesnik iza koga stoji već postojano pesničko delo, a to umetničkom zrelošću potvrđuje i ova njegova najnovija knjiga.
 Zoran Vučić, 2012.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.