Vaše misli su vaše molitve

Autorica: Rašida Muhić
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: 2019.
Broj strana: 164
Brošrani povez, mat plastifikacija
ISBN 978-9926-427-63-4
Prodajna cijena 10,00 €
Popust

KNJIGA – POUZDAN ŽIVOTNI KOMPAS

(O knjizi Rašide Muhić Vaše misli su vaše molitve)

Knjiga autorice Rašide Muhić Vaše misli su vaše molitve, koju imamo pred sobom, je motivaciono štivo. Već ova kvalifikacija čitaoca odmah opredjeljuje za nju, jer je njegova glavna motivacija da brzo i lahko dođe do potrebnog znanja iz bilo koje sfere, a cijeneći vlastito vrijeme kao glavni resurs u današnjem stilu života.

Knjige motivacionog sadržaja su danas rado čitane, jer se u njima traži formula za sreću, za lični uspjeh itd. I vrlo često postaju bestseleri na svjetskom tržištu. Uprkos tome, u mnogima nema dovoljno kvalitetnog materijala da bi se pobudila motivacija čitaoca, te čitalac, nezadovoljan, ostaje na status kvo.

Autorica Rašida Muhić u svojoj knjizi Vaše misli su vaše molitvečitaocu nudi ključ za životni balans, upotpunjenje vlastite ličnosti i lične sreće, a sve kroz samospoznaju i u činu introvertnog sagledavanja sebe. Samospoznaja je tek početak i može biti bolna i teška, ali je neophodna da bi čovjek sam sebe vidio i sam sebe ogolio. Kada je to ''carevo odijelo'' skinuto, a ono je uvijek prisutno pogotovo u osobnim percepcijama, tek tada je otvoren put u restauraciju i mnogostruke kreativne zahvate na vlastitoj ličnosti.

Izgleda teško, ali ukoliko nas očekuje siguran, iako dug put ka ličnoj sreći i emocionalnom balansu, izazov je veliki, a time i motivacija.

Autorica već na početku čitaoca upoznaje sa svim teškoćama i brojnim izazovima koje je imala i sama na svom životnom putu, koji su joj donijeli narušeno zdravlje i poljuljanu hijerarhiju životnih vrijednosti, ali koje je prevazišla i nadvladala suočivši se sa svim nedaćama otvoreno i presudivši im jednom odlukom: Sve ću vas pobijediti, jer ja volim i cijenim sebe!

Autorica za sebe tvrdi da je u svom životu uvijek do svega dolazila težim i trnovitijim putem, da joj je mnogo toga bilo začinjeno ljutim limunom, ali da je od svog tog limuna u životu ''naučila praviti izvrsne limunade''!

Čitalac joj vjeruje, jer svemu prilazi sa krajnjom iskrenošću. Budući da je prevazišla sve svoje dileme, nadvladala strahove, spoznala svoje mane i preimućstva, restaurirala je svoju osobu do neslućenih i neprepoznatljivih kvaliteta, postavši sama sebi glavni oslonac, ali i utvrda na koju se već neko vrijeme oslanjaju i drugi.

U cijeloj knjizi je prepoznatljiv njen lirski pristup svim stvarima, a to je objašnjivo činjenicom da je Rašida Muhić vrlo uspješna i poznata poetesa koju vole i cijene svi poštovaoci ovakvog književnog izraza. U knjizi Vaše misli su vaše molitveovaj izraz je donio kvalitetu više, jer čitalac odmah prepoznaje istinsku empatiju i dobru namjeru.

U ovom djelu autorica kroz mnoge segmente samospoznaje, učvršćava želju čitaoca da nastavi započeti rad na sebi kroz vjeru, empatiju, zahvalnost Bogu, kroz oprost za druge i kvalitetan odnos sa drugima, sve dok čitalac, a sada učenik, ne postane siguran u sebe, u svoja htijenja, svoje prave odluke i ciljeve. Autorica tvrdi da sama želja donosi uspjeh i to, kroz ovu ''školu učenja o sebi i rada na sebi'', na kraju i dokazuje. Preobrazba na vlastitoj ličnosti donosi uspjeh i vodi ka cilju.

Na svome putu autorica je spojila tradicijske vrijednosti i postulate sa modernim i naprednim tokovima života, te to nudi i u ovoj poduci za sve one koji trebaju i traže pouzdan životni kompas. Rašida Muhić tvrdi: ,,Promijenite sebe i promijenit ćete svijet!''

I zaista, šta je svijet, nego vlastita percepcija života oko nas, a sigurno ga se može potpuno drugačije gledati poslije lične temeljite metamorfoze.

Uzevši u obzir da Rašida Muhić, po vokaciji socijalna radnica, koja se evidentno iskazala u brojnim teškim situacijama za pojedince i društvenu zajednicu u kojoj je bila aktivna (kao i na brojnim zadacima i uspjesima u domenu književnosti i kulture uopće) ima iza sebe cijelu vojsku ljudi koji joj vjeruju, slijede i vole kao dokazanu i nesebičnu osobu, smatram da nije precijenjeno reći da je ona već sada ono što zovemo Life coach, a to će biti i u budućnosti.

                                                                                             Senada Kadribašić, književnica

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.