Novi bosanski pravopis zasnovan na modernoj lingvistici

Autor: Midhat Riđanović
Izdavač: Lijepa riječ, Tuzla
Godina izdanja: decembar 2020.
Jezik: bosanski
Broj strana: 440
Tvrdi uvez, B5 format
ISBN 978‐9926‐427‐87‐0
Prodajna cijena 25,00 €
Popust

Autor ove knjige je jezički stručnjak blistave biografije. Profesor je emeritus engleskog jezika i lingvistike Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je i doktorirao iz opće lingvistike na Mičigenskom sveučilištu u SAD 1969. godine. Bio je gostujući Fulbrajtov profesor našeg jezika i lingvistike na Ohajo univerzitetu u SAD. Pozivan je da drži predavanja na univerzitetima bivše Jugoslavije, u Zagrebačkom lingvističkom krugu, na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, te na Oksfordskom univerzitetu, autor je brojnih knjiga i naučnih radova objavljenih po cijelom svijetu. 

Njegova najnovija knjiga„Novi bosanski pravopis zasnovan na modernoj lingvistici“ neobično je djelo u odnosu na naše dosadašnje normativne priručnike. Umjesto da propisuje šta je pravilno, ova knjiga objašnjava, savjetuje, daje prijedloge, podučava a ne obavezuje. Ona ruši mit o „nepravilnim“ riječima i oblicima riječi koji je ušao u programe nastave maternjeg jezika u našim školama, i dovodi pod sumnju upotrebu „pravilnih“ oblika koja je postala odlika obrazovanih ljudi. „U širokim narodnim masama stvara se utisak da nauka o jeziku postoji samo da bi nam rekla šta je pravilno a šta nepravilno u našem govoru i pisanju. Međutim, savremena lingvistika proširila je svoj istraživački horizont na sve aspekte ljudskog jezika i sve njegove spone sa ostalim vidovima ljudskog ponašanja, a izbacila upravo ono što se ranije smatralo glavnom zadaćom lingvista: njenu „policijsku“ ulogu da pronađe i zabrani „nepravilne“ oblike u jeziku“, riječi su profesora Riđanovića u uvodnom tekstu Pravopisa. Ova knjiga se, dakle, bavi tim – suštinskim aspektima jezika, koje istražuje i afirmira moderna lingvistika. 

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.