Koncept ljubavi u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku

Autor: Emina Hodžić
Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla 2018.
tvrdi povez, 112 strana,
mat plastifikacija, kolor štampa
ISBN 978-9958-12-309-2
Prodajna cijena 13,00 €
Popust

NOVI VID RAZUMIJEVANJA EMOCIJE LJUBAV

Lakoffova ideja provlači se kao glavna nit kroz rad koji je pred nama. Ne, metafore se nisu istrošile, a jezik je dakako zanimljivo područje istraživanja. Osim toga, metafore nisu samo element jezika, nego i našeg razmišljanja. Naučni rad „Koncept ljubavi u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku“ predstavlja kontrastivni pristup opisu pojma LJUBAVI na osnovu konceptualne teorije njenih znamenitih zastupnika G. Lakoff i M. Johnsona. Rad je iznimno zanimljivog osnovnog koncepta budući da i tema sama nudi mnogo materijala za lingvistička istraživanja.

Cilj rada bio je prikazati na koji način je LJUBAV konceptualizirana u frazemima kako u njemačkom tako i bosanskom jeziku, te uočavanje postojanja veza sa konceptualnom metaforom ili metonimijom za svaki frazem ponasob.

George Lakoff je bio učenik Naoma Chomskog koji je sa svojom generativno-transformacijskom gramatikom snažno uticao na jezička stvaranja cijele generacije

lingvista. Autorica koristi njihova naučna saznanja tkajući u teoretski okvir svoju iznimno zanimljivu građu gdje je njen fokus na iskazivanju emocija tj. ljubavi u jeziku.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.