KNJIGA O NASIHI 1-2

Autor: Grupa autora - učesnici naučnog skupa o djelu Nasihe Kapidžić Hadžić
Izdavač: Institut za dječiju književnost Bosne i Hercegovine
Godina izdanja: 2022.
Obim: Dva toma (ukupno 312 strana)
Povez: Tvrdi, ukrasna i zaštitna kutija
ISBN 978-9926-8690-0-7 (knjiga 1)
ISBN 978-9926-8690-1-4 (knjiga 2)
Prodajna cijena 30,00 €
Popust

Stvaralaštvo Nasihe Kapidžić-Hadžić obilježili su drugu polovinu prošlog stoljeća: bila je najpoznatija po svojoj poeziji, a pisala je i kraću prozu, dramske tekstove i književnu esejistiku. Iz tog razloga važan je poduhvat posvećen istraživanju i (pre)vrednovanju njenog djela. Budući da je riječ o prvom naučnom poduhvatu da se temeljnije osvijetli i istraži djelo značajne spisateljice za djecu, objavljivanje dvotomnog zbornika važan je posao za razvoj ovog naučnog polja. Ovaj rukopis treba da doprinese temeljnijim uvidima u književno stvaralaštvo i značaj Nasihe Kapidžić-Hadžić, ali i da podstakne nova istraživanja. U tom smislu, vrlo važna je i činjenica da je ovaj projekt okupio oko njenog djela deset, pretežno mladih književnih znalaca iz Bosne i Hercegovine i susjedstva.

 

Obimna studija o Nasihi Kapidžić-Hadžić predstavlja jedan model za buduće istraživače koji trasira put kako tumačiti savremenu bosanskohercegovačku književnost za djecu, u okvirima savremene metodologije proučavanja književnosti. S  druge strane ova studija pokazuje na koji način književna kritika  može doprinijeti kanonizaciji književnosti za djecu, s obzirom da u našoj književnoj kritici nisu napisane književne studije o pojedinim piscima za djecu. 

 

Ova studija je jedna vrsta akademskog otpora spram marginalizacije književnosti za djecu, kojoj se ne posvećuje dovoljna akademska pažnja. Grupa autora ovdje daje novi tip čitanja i na novi način oživljava tekstove Nasihe Kapidžić Hadžić. Izbor lektirskog pisca je svakako dobar, treba se krenuti od vrha i pokazati kako iz ugla savremenog teorijskog razumijevanja književnosti za djecu možemo (iš)čita(va)ti i tekstove s kojima smo odrastali i koji svoje mjesto imaju u čitankama. 

 

                                                                 Prof. dr Muris Bajramović (izvod iz recenzije)

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.