Goti u Bosni

Autor: Dr. Bisera Suljić-Boškailo
Prodajna cijena 15,00 €
Popust

Ova knjiga je krenula tragom tvrdnje koju su istaknuti Bošnjaci 1942. godine iznijeli u memo¬randumu upućenom Hitleru. Ona je plod tra¬ženja istine, odnosno dugogodišnjeg istraži¬vanja Gota i Bošnjaka, a sve kako bi se odgo¬vorilo na pitanja: koliko su "dobri Goti" (Vizigoti) preci "dobrih Bošnjana", koliko su bosanski bogumili gotski arijani, te koliko je Vulfilina gotsko-biblijska azbuka iz IV vijeka slična, ili pak podudarna sa starim bosanskim pismom - bosančicom, odnosno sa ilirsko-mesafijskim pismom.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.