Bosna i Hercegovina i Evropska unija

Hoda Dedić: Bosna i Hercegovina i Evropska unija - Perspektive i dosezi integracije;
Izdavač: Bosanska riječ Tuzla
256 strana, Format B5, Broširani povez, plastifikacija
Prodajna cijena 13,00 €
Popust

Fenomen evropskih integracija spada u red tema o kojima je napisana relativno bogata istorijska i savremena literatura. S obzirom na veliki značaj, ovo pitanje privlači interesovanje mnogih filozofa, politologa, pravnika, istoričara i ekonomista. U knjizi pod nazivom “Bosna i Hercegovina i Evropska unija: pretpostavke i dosezi integracije” se unutar kompleksnosti, dinamičnosti i aktualnosti fenomena evropskih integracija, obrađuje odvijanje integracije Bosne i Hercegovine, kao multietničke, multikulturne države, u zajednicu evropskih država. Naročito se razmatra stanovište Evropske unije prema istorijskom rješenju bosanskohercegovačkog pitanja i u tom kontekstu specifična uloga i odgovornost međunarodne zajednice koja proizilazi iz ovlaštenja zadatih u Dejtonskom mirovnom sporazumu. To stanovište ima odlučujući utjecaj na uspješno situiranje države Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju iz više aspekata.

Knjiga, koju su recenzenti veoma povoljno ocijenili, zapravo je prilagođena i proširena doktorska disertacija mlade darovite autorice Hode Dedić. Ona nastoji ponuditi odgovore u vezi s mogućnostima modeliranja najadekvatnijeg koncepta ubrzane integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, temeljem spoznaja teorija i politika evropskih integracija. Rezultati istraživanja ukazuju na opšte i institucionalne uslove i modele koji doprinose bržem procesu evropeizacije bosanskohercegovačkog društva, ali i na okolnosti odnosno politike koje potencijalno ugrožavaju cjelokupan proces i generiraju društvenu nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Kao takva, bit će sigurno, nezaobilazna literatura studentima politologije, ali i svim običnim građanima koje zanima politički i društveni život Bosne i Hercegovine.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.